Hotline tư vấn 0348 111 515
Hotline cấp cứu 02773 828 115

Đấu thầu - Chào giá

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ THÔNG BÁO MỜI THẦU
14/05/2024

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự đang có nhu cầu mời các đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện, kinh nghiệm, năng lực tham gia gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh. 

Giới hạn tin theo ngày :