Permanent Doctor 0348 111 515
Emergency Hotline 02773 828 115

Career

Vacancies
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHỐI HÀNH CHÍNH 15/06/2024
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHỐI HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ VÀ 15/06/2024
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHỐI ĐIỀU DƯỠNG/KTV 15/06/2024
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ - TUYỂN DỤNG BÁC SĨ 15/06/2024
BẢN TIN TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ – HỒI SỨC 30/04/2024
TUYỂN DỤNG THS.BS, CKI, CKII CÁC CHUYÊN KHOA : HSCC, NGOẠI KHOA, SẢN KHOA, NHI KHOA - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ 30/04/2024
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHỐI ĐIỀU DƯỠNG/KTV/NỮ HỘ SINH 30/04/2024
TÂM TRÍ HỒNG NGỰ - Tuyển dụng Nhân viên Marketing 09/12/2023
TÂM TRÍ HỒNG NGỰ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Y TẾ THÁNG THÁNG 11/2023 30/12/2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TÂM TRÍ HỒNG NGỰ 11/11/2023
TUYỂN DỤNG THS.BS, CKI, CKII Các CHUYÊN KHOA : HỒI SỨC CẤP CỨU, NGOẠI KHOA, SẢN KHOA, NHI KHOA - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG NGỰ 30/12/2023
TÂM TRÍ HỒNG NGỰ ; THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BÁC SĨ 11/09/2023
TÂM TRÍ HỒNG NGỰ TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN MARKETING 31/08/2023
TUYỂN DỤNG BS.CKI - BỆNH VIỆN TÂM TRÍ HỒNG NGỰ 30/08/2023
BỆNH VIỆN TÂM TRÍ HỒNG NGỰ TUYỂN DỤNG 30/08/2023
Bác sĩ các chuyên khoa 01/02/2023
TRƯỞNG BỘ PHẬN ME (CƠ ĐIỆN) 30/09/2022
TRƯỞNG BỘ PHẬN CƠ SỞ HẠ TẦNG 30/09/2022
TRƯỞNG BỘ PHẬN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 30/09/2022
TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH - TIẾP THỊ - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 30/09/2022