Hotline tư vấn 0348 111 515
Hotline cấp cứu 02773 828 115

PCTU: TUYỂN SINH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY

Tập đoàn Y khoa Tâm Trí tuyển dụng 50 Cử nhân Điều dưỡng chính quy làm việc trong 5 bệnh viện của Tập đoàn: Đồng Tháp, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, và Quảng Nam trong thời gian 3 đến 4 năm sắp đến. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 02773 875 993, hoặc Website của Bệnh viện: www.bvtamtridongthap.com.vn và Trường Y khoa Đại học Phan Châu Trinh: www.pctu.edu.vn.
Vị trí tuyển dụng Thời hạn nộp hồ sơ